(85) 307 00 12
Tu jesteś
/ Strona Główna / Artykuły /     Korekta deklaracji w ordynacji podatkowej

Korekta deklaracji w ordynacji podatkowej

data dodania
2019-05-21 14:55:14

Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, jest jednym z podstawowych aktów prawnych, który reguluje polskie prawo materialne - określa organy, ich uprawnienia, zadania oraz reguluje polskie postępowanie podatkowe. Nic więc dziwnego, że to właśnie w tym akcie prawnym zagwarantowano niektóre prawa podatników, mające ogólne zastosowanie do różnych formularzy PIT oraz różnych deklaracji podatkowych. Jednym z takich aspektów, regulowanych przez Ordynację podatkową, jest tak zwane prawo do korekty - czyli do złożenia odpowiednim organom podatkowym dokumentu korekta deklaracji. Było to zagadnienie o tyle ważne, że ustawodawca poświęcił mu cały rozdział: numer 10 Ordynacji Podatkowej.

 

Skorygowanie deklaracji podatkowej – art. 81 Ordynacji podatkowej

 

Najważniejsza zasada umożliwiająca przygotowanie korekty deklaracji (https://www.e-pity.pl/korekta-pit-deklaracja-korygujaca-pit/) określa, że podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację – ale pod jednym zasadniczym warunkiem – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W przypadku wspólników spółek cywilnych, w chwili rozwiązania takiej spółki cywilnej, wspólnik może skorygować uprzednio złożoną deklarację, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. W tej kwestii ustawodawca odsyła do art. 73§3a, który stwierdza, że wspólnik spółki cywilnej w momencie jej rozwiązania, jest obowiązany złożyć równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, odpowiednio skorygowane zeznanie (korekta deklaracji) w zakresie zobowiązań spółki, a także umowę spółki aktualną na dzień jej rozwiązania. Ustawodawca określa również wprost, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji (potocznie nazywanej deklaracja korekta). W praktyce oznacza to konieczność przygotowania nowego zeznania podatkowego, na takim samym formularzu, oznaczając odpowiedni cel złożenia dokumentu.

 

 

Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji podatkowej – art. 81b Ordynacji podatkowej

 

Ustawodawca postanowił ograniczyć prawo do złożenia korekty deklaracji, poprzez jego zawieszenie na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Co ważne, zawieszenie to zadziała pod warunkiem, że postępowanie lub kontrola prowadzone są w zakresie, który mógłby dotyczyć dokumenty korekta deklaracji. Po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, prawo do skorygowania deklaracji przysługuje nadal – ale w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (przy postępowaniu podatkowym).

 

Dodatkowo, ustawodawca wprowadził dodatkowe prawa do jednokrotnego skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania w toku postępowania podatkowego. Szczegółowy zakres możliwości skorzystania z tej szczególnej formy korekty deklaracji określa art. 81b§1a, 1b, 1c. Zgodnie z wolą ustawodawcy, Organ podatkowy informuje w ciągu 3 dni roboczych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o złożeniu takiej deklaracji korekty. Warto aby podatnik pamiętał, że tego rodzaju specjalny rodzaj korekty deklaracji wymaga uzasadnienia przyczyn korekty.

Artykuły
data dodania
2019-06-10 09:28:46

Szukasz wielotematycznego portalu, na którym znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje? Ofio.pl zagwarantuje Ci wszystko, czego szukasz. Ustaw sobie go jako stronę startową, bo już żaden inny portal nie będzie Ci potrzebny! W dobie wszec...

data dodania
2019-06-03 11:06:18

Start-up, czyli początkowo zwykle małe przedsięwzięcie, charakteryzujące się innowacyjnością, może być założone właściwie przez każdego, kto ma odpowiedni pomysł na działalność. Moda na zakładanie start-upów trwa już kilka lat, ale wszystko...

data dodania
2019-06-03 10:32:51

Budując wymarzony dom, musimy wziąć pod uwagę wiele kluczowych elementów. Są to rzeczy zarówno funkcjonalne jak na przykład umiejscowienie i wybór odpowiedniej bramy wjazdowej, ale też aspekty wizualne takie jak trawnik czy obejścia przed d...

Zobacz wszystkie artykuły